Till alla TV-program

Här kan du lära dig mer om grillvinernas hemland – Sydafrika

Sydafrika är en av de största leverantörerna av vin till Sverige. De stora volymerna kommer mestadels till oss i trelitersförpackningar, men även om massproduktion av billiga druvor står för merparten av vinerna, finns det en klar strävan hos de sydafrikanska producenterna att viner av högre kvalitet. Bland annat därför att lönsamheten på billiga viner är dålig.